Szabó-Székely Ármin kapta a Bécsy Tamás-díjat 2021-ben

Szabó-Székely Ármin

2021-ben az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány a Bécsy Tamás-díjat Szabó-Székely Árminnak ítélte.

Szabó-Székely Ármin gyakorló dramaturg, írói, átírói, színpadra írói munkája a történelem mint fikció jelenségét napi színházalkotói tevékenységében értelmezi. A történelem folyamata lesz dramatikus pillanattá színházi munkáiban, s ezt a művészeti folyamatot dekonstruálja az emlékezetpolitikai keretek történeti rögzítésekor. Szabó-Székely Ármin 2021-ben védte meg Történelem és emlékezet a kortárs magyar színházban című PhD-dolgozatát, melyben az 1950 és 2020 közötti színháztörténeti korszakot egységes emlékezetpolitikai folyamatként értlemezi. Szakírói és dramaturgi munkáiban a kortárs történelemtudomány releváns meglátásait a saját színházcsinálói tapasztalatával ötvözi, elemző kritikái, megszólalásai (kutatási témájából adódóan) a sematizmus, a cenzúra, a nemzettudat alakulásának értelmezői rétegeit terítik elénk, Bécsy Tamás színháztudósi életművéhez, személyes bátorságához méltó módon.

A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, sokunk mesteréről. A díjat minden évben Bécsy Tamás születésnapján, augusztus 28-án hirdetjük ki és ősszel adjuk át;

A Bécsy-díjjal minden évben egy színháztudományi, drámatörténeti, esetleg színházi gyakorlattal kapcsolatos teljesítményt ismerünk el az előző évből. A díjazott munka jellege szerint lehet tanulmány, fordítás, monográfia, iskolateremtés, tudományszervezés, kulturális menedzsment, művészi alkotás vagy színházi neveléssel kapcsolatos program/foglalkozás. A kiválasztás legfőbb ismérveként a kitartó kutatást, az állhatatos építkezést, a szenvedélyes elkötelezettséget, a közösségteremtés szándékát tartjuk szem előtt. A díj pénzjutalommal jár, melynek mértéke a Theatron Műhely Alapítvány számlájára az adott évben beérkezett 1%-os adótámogatások teljes összege. Reményeink szerint kezdeményezésünk elősegíti a színháztudományi kutatások szélesebb körű ismertségét, és hozzájárul a színházról szóló tudományos igényességű diskurzus kiszélesedéséhez.

(Fotó: Színház folyóirat, forrás: Revizor - a kritikai portál)

Idézetek

Sokszor olyan dialógus kerül a dramaturg kezébe, amely leírt formájában csaknem laposan, banálisan, elmondásra érdemetlenül hangzik. De mihelyt valóban «hangzik», tehát a színpadon: tartalommal, az élet akcentusaival, ízeivel, a jó megfigyelés és az emberábrázoló tehetség vérkeringésével telik meg. Mindennek a színpadon nagy és ritka értéke van. A dramaturgnak hallania kell a dialógust. Vannak súlytalan mondatok, amelyek bizonyos helyzeti energiában robbanó erőre kapnak. A dramaturgnak látnia kell a színpadi helyzetet, érzékelnie kell a teret, a proporciókat, a levegőt. A színpad legalább annyira térbeli művészet (Raumkunst), amennyire irodalom. És nem lehet eléggé hangsúlyozni: mindez nemcsak a közönséghatás megalkuvó szempontjaira, hanem a dialógus és az egész mű drámai értékére, lényegére tartozik. Színpadon csak annak van jogosultsága, aminek színpadi dinamikája van, úgy is mondhatnám: ami több a színpadon, mint nyomtatásban.

Bárdos Artúr

"Minden színész beleszólhat dramaturgiai kérdésekbe, mindenki lehet egyszerre kint és bent is. Persze van olyan, amikor úgy érzem, hogy a dramaturg hátráltatja bennem a színészt vagy fordítva; sok feszültséget okoz, hogy folyton véleményeznünk kell valamit, ami még nincs kész, de ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a kritikai észrevételeinket, akkor igazán eredményesek tudunk lenni."

Enyedi Éva: "Az abszurditás felszabadít" - fidelio.hu

Enyedi Éva

"A dramaturg az a szakember, aki a hatásért felelős; aki felméri, hogy milyen hatást kíván elérni egy előadás, milyen út vezet el odáig, aztán felismeri azokat az akadályokat, amelyek eltéríthetik a produkciót. Ez nemcsak a szövegre, de a történetmondás, az elbeszélés stratégiájára vonatkozik. Örülök, ha egy rendező képes úgy felfogni engem vagy a munkám, mintha lenne egy ipari kamerája, ami esetleg máshová irányul, mint ahová ő néz, és a kettő együtt talán az egész spektrumot lefedheti" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

'A dramaturg az, aki emlékezteti a rendezőt az evidenciákra' (Magyar Narancs, 2014/08.)

Ascher Tamás

"Érdekes pillanat, amikor elengedem a szöveget mint szerző: elkezd nem fájni, ha azt mondják, ez vagy az a mondat rossz, és már dramaturgként nézek rá, hogy miért az" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

"Ekkor csak egy kanavász van az olvasópróbán, vagy csak egy ötlet, amit közösen kezdünk kibontani. Ebben az esetben napról napra kell írói és dramaturgmunkát is végezni, rögzíteni az improvizációkat, jelenetet írni belőle másnapra" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Róbert Júlia

"Egy kicsit tudni kell, hogyan működik a rendezés maga, mert alapvetően ahhoz kell hozzászólni, és nem csak ahhoz, hogy pont vagy kérdőjel legyen-e egy mondat végén." (Magyar Narancs, 2014/08.)

Gáspár Ildikó